Realizácia projektu ,,Zdravé oči už v škôlke,,

V stredu 16.júna 2021 deti z našej materskej školy absolvovali v telocvični preventívne meranie zraku za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení.
Do projektu “Zdravé oči už v škôlke”, ktorý realizuje Únia nevidiacich a slabozrakých sme sa zapojili už v máji 2021. Je to program s celoslovenským pokrytím zameraný na skríningové merania zrakových parametrov deťom vo veku od 3 do 6 rokov bezdotykovo autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku.
Ďakujeme p. Dagmar Filadelfiovej a jej asistentke za realizáciu tohto merania a milý prístup k našim deťom.
Tieto merania aj v minulosti odhalili zhoršený zrak detí a pomohli tak rodičom a ich deťom.

Mgr. Ivana Trhanová, riaditeľka MŠ