Rozlúčka s predškolákni v kultúrnom dome

Nadišiel čas otvoriť stránku ďalšej životnej etapy detí z TRIEDY VČIELOK, ŽABIEK A ZAJAČIKOV, ktoré krok za krokom opúšťajú svoj bezstarostný svet hier.
Už je tu čas, kedy odložia svoje hračky a budú sa prispôsobovať dôležitejším, každodenným povinnostiam.
Ešte si živo pamätáme uplakané tváričky, ktoré boli odpútané z náručia svojich rodičov do celkom cudzieho prostredia.
Snažili sme sa, aby toto prostredie bolo vytvorené srdcom, dušou, a aby deťom pripomínalo rodinné prostredie.
Neraz sme deťom nahrádzali matky, naše ruky prechádzali po líčkach detí a utierali im slzy. Tieto slzičky vyschli s pribúdajúcimi dňami, keď zistili , ako je im v materskej škole dobre, kde si našli kamarátov a zžili sa s prostredím. Ani sme sa nenazdali a z našich drobcov vyrástli krásne, veľké deti, ktoré sú pripravené na vstup do základnej školy.
Slávnostná rozlúčka s predškolákmi býva tradičná snáď v každej materskej škole ,a ani naša materská škole nie je výnimkou. Toho roku sa konala v kultúrnom dome Poltár za účasti primátora mesta p. Petra Sitora, rodičov detí a hostí, kde im bolo odovzdané osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania.
Posledná pieseň na rozlúčku a posledné objatie spoločne s tými , ktorými trávili dlhý čas v materskej škole, Ťažké bývajú chvíle lúčenia, slzám sa sotva niekto ubráni, ale život je úž taký- čas plynie a vždy prináša nové a nové cesty životom,
Všetkým budúcim prvákov prajeme správne vykročenie správnou nohou a úspešný začiatok prváckeho života.
Do ďalšieho života vám rodičom prajeme veľa lásky, trpezlivosti a radosti z vašich detí.

Katarína Kačániová, Bc.- trieda včielok