Rozlúčka s rokom 2022

Vážení rodičia,
uplynulý rok bol ťažký, no zároveň aj úspešný. Tažký preto, lebo nám počas celého roka chýbali zamestnanci, neopúšťala nás choroba a ťažili nás dôsledky pandémie. Veľakrát bola situácia náročná, ale Vy ste nám boli oporou a vďaka Vašej pomoci sme situáciu v našom zariadení zvládli.
Úspešný v tom, že vďaka vzájomnej spolupráci sa nám podarilo naplniť veľa cieľov, realizovať viaceré projekty a uskutočniť rôzne podujatia.
Ďakujeme Vám za sponzorské dary do tomboly na vianočné trhy, ako aj výrobky, ktoré ste vyrobili, kúpili, napiekli a prispeli tak deťom v našej MŠ.

Za tombolu ďakujeme sponzorom :
1. Mgr. Žofia Malčeková
2. Martina Vrbiniaková
3. Pavel Trhan
4. Ing. Peter Pinka
5. Jana Hrčková
6. Andrej Trčan
7. Silvia Machavová
9. Siťák Gym – Petra Gaberová
10. Sweet house
11. Patrícia Bobeková
12. Top drogéria
13. Andrea Gaberová

Zároveň ďakujeme aj:
– p. Filipiakovi za sponzorsky darované sieťky na 2 okná,
– p. Válkovcovej za  vianočné stromčeky a sladkosti pre deti,
– p. Račkovi za časopisy pre deti,
– p. Bc. Martine Tóčikovej za pizzu pre triedu Motýliky.
 
Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste darovali hračky pre naše detičky, ako aj tým z Vás, ktorí nás akoukoľvek formou podporujú.
Ak sme náhodou na niekoho zabudli, vopred sa ospravedlňujeme.

Zároveň ďakujeme za celoročnú spoluprácu nasledovným organizáciám :
Technickým službám Poltár
SCŠPP v Poltári
Mestu Poltár
Komunitnému centru
OZ Kormidlu
ZUŠ v Poltári
Základným školám
 
Ďakujem a prajem nám všetkým aj naďalej výbornú vzájomnú spoluprácu.

Riaditeľka MŠ a zastupujúca riaditeľka MŠ Kanadská