Školský rok sa skončil a začína leto

Vážení rodičia,
školský rok sa skončil, a preto Vám prajeme príjemné dovolenkové obdobie, veľa oddychu a načerpanie síl do práce. Vašim deťom prajeme pekné letné dni plné slniečka a predškolákom veľa oddychu pred školou.
Ďakujeme Vám za spoluprácu v tomto školskom roku, ďakujeme členom Rady rodičov, členom Rady školy, všetkým rodičom a zamestnancom.

Počas mesiaca JÚL 2023 bude materská škola otvorená pre zapísané deti. Deti sú rozdelené do 4 tried :
Zajačiky – vpravo hore
Motýliky- vpravo dole
Lienky- vľavo dole
Sovičky – jasle dole.

Prosíme Vás, aby ste deti privádzali do MŠ do 8,00 hod. ráno a preberali ich najneskôr do 16,00 hod. Po tomto čase je MŠ v oboch prípadoch uzamknutá.
Ak vaše dieta nepríde do MŠ, je potrebné ho vyhlásiť zo stravy deň vopred do 14,00 hod.,príp.v daný deň ráno do 8,00 hod.

Prosíme Vás, aby ste Vašim deťom dali každý deň:
1. pokrývku hlavy (klobúk alebo šiltovku),
2. fľašu s čistou vodou,
3. obuv do piesku.

Ďakujeme