Spomíname na november

Posledný jesenný mesiac nám ponúkol len obmedzené množstvo aktivít. Počasie by nám aj prialo, ale vysoká chorobnosť detí a karanténa sa podpísali na celkovej dochádzke detí a tým aj na realizáciu naplánovaných aktivít.
Pri pozorovaniach zmien v prírode vplyvom počasia sme sa na školskom dvore zamerali na bádateľské aktivity, kde sme pozorovali vietor, jeho silu, smer a vplyv na okolité prostredie. Rozlišovali sme vánok, vetrík i silnejší vietor. Pri pokusoch nám pomáhali vrtuľky – veterníky, ktoré sa krútili rôznou rýchlosťou v závislosti od sily vetra. S počasím súvisí oblečenie i správanie sa ľudí, ktoré sme pozorovali pri vychádzkach mestom. Za pomoci vhodných obrázkov, učebných pomôcok, prezentácií sme s deťmi diskutovali o ľudskom tele, prevencii pred chorobou, správnej výžive a potrebe dostatku športovania, pohybových činností a tým sme deti oboznamovali so zásadami zdravého životného štýlu. Počas ranných hier, vo vzdelávacích aktivitách i počas odpoludňajších činností si deti precvičujú správne uchopenie ceruzky, správny sklon papiera, správne sedenie pri kreslení, či písaní a tým sa pripravujú na vstup do základnej školy. Skladanie puzzle nie je také jednoduché. Vyžaduje si to pozornosť, sústredenosť, postreh, výdrž i logické myslenie. Niektorí k tomu všetkému potrebujú ešte i pomoc kamaráta, aby nakoniec vznikol správne poskladaný obrázok. Hry na školskom dvore pomáhajú utužovať priateľstvá, deťom dávajú pocit spolupatričnosti, vyvolávajú radostné emócie, sú zdrojom smiechu a zábavy.