Športom k zdraviu

Krásna júnová príroda nás inšpiruje k tomu, aby sme v nej prežívali radosť z pohybu.
Športovými aktivitami sa zameriavame na podporovanie zdravia.
Naše „žabky“ si dnešný deň obohatili rôznymi športovými disciplínami, ako napr. hádzanie loptami, hod do basketbalového koša, jazde na kolobežkách, hranie futbalu a mnoho iných zaujímavých disciplín.
Deti sa zabavili, odniesli si príjemné zážitky.
Odmenou bola škôlkarska medaila a sladká odmena.