Talentík v ZUŠ

Vo štvrtok 9.6.2022 sa to u nás v materskej škole hmýrilo zlatom, striebrom a bronzom.

Deti zo starších tried sa zúčastnili súťaže Talentík múz, ktorú každoročne organizuje ZUŠ v Poltári. Naši talentovaní škôlkári reprezentovali MŠ veľmi úspešne, a to aj napriek tomu, že ukázať svoj talent pred obecenstvom je veľmi náročné. 

Deti sa predstavili tancami v súťaži tanečného odboru,  predviedli sa v literárnom a speváckom odbore a svoje sily si zmerali aj vo výtvarnom odbore.  

Za úspešnú reprezentáciu našej MŠ si do škôlky odniesli  nielen diplomy a odmeny, ale predovšetkým krásne zážitky, radosť a nové skúsenosti.
Ďakujeme zamestnancom ZUŠ za príjemné chvíle strávené v priestoroch ZUŠ v Poltári, pani učiteľkám za prípravu detí a rodičom za spoluprácu pri rozvíjaní talentu detí. 
 
Riaditeľka MŠ