V kráľovstve hudby v ZUŠ

V utorok 6.júna 2023 sme s deťmi prijali pozvanie do „kráľovstva hudby“ v ZUŠ v Poltári, kde nás šikovní žiaci ZUŠ za pomoci príbehu starého otca a vnučky Margarétky vtiahli do kráľovstva plného rôznych hudobných nástrojov a ich zvukov. Deti sa za pomoci starších kamarátov naučili spievať hudobnú abecedu, zatancovať jednoduchý tanec a spoločne si zaspievali známe detské piesne.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým účinkujúcim a ich učiteľom za krásny hudobno-estetický zážitok.