Zážitkové učenie v základnej škole

Radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
A radšej raz zažiť ako stokrát vidieť.

V duchu týchto starých slovenských prísloví sme sa vybrali do Základnej školy na Ulici slobody, aby sme nielen videli, ale aj zažili priamy kontakt s rôznymi živočíchmi, mohli ich pozorovať v prostredí, v ktorom žijú, nakŕmili ich vlastnoručne pripravenými dobrotami, pohladkali ich.

Touto cestou ďakujeme pánovi zástupcovi PaedDr. Petrovi Kostkovi za nádherné zážitkové učenie a zdravé prekvapenie na záver.