ZUŠ – Prijímacie pohovory

Vážení rodičia, milé deti,

Základná umelecká škola, Železničná 6, Poltár Vás pozýva na prijímacie pohovory, ktoré sa uskutočnia od 13. 6. 2024 do 14. 6. 2024 v čase od 13.00 – 17.30 hod.

Prvé kolo pohovorov : 

Hudobný odbor: klavír, keyboard, organ, zobcová, priečna flauta, saxofón, klarinet, bicie, cimbal, husle, spev, akordeón, gitara.

Výtvarný odbor: kresba, modelovanie, grafika, dizajn, fotografia, animácia, maľba.

Literárno-dramatický odbor: pohyb, poetika, dramatická príprava, umelecký prednes, hlasová príprava, štúdium rolí.

Tanečný odbor: klasický, kreatívny, džezový tanec, ľudový tanec a moderný tanec.

Dieťa príde na prijímacie pohovory so zákonným zástupcom.

Bližšie info: 0905 262 227, 0911 170 044, 047 4222 058

www.zuspt.eu, email: luboslava.slebodnikova@gmail.com