Od septembra v škôlke

Vážení rodičia, pre tých z Vás, ktorí v septembri povedú svoje dieťatko po prvý raz do škôlky, ponúkame niekoľko tipov, ako ho na túto významnú udalosť v jeho živote pripraviť....

Projekt „Nájdi sa v športe“

Cieľom projektu „Nájdi sa v športe“ bolo podporiť všestranný rozvoj detí predškolského veku formou pohybových a športových hier, rozvíjať u nich pozitívny vzťah k cvičeniu a k potrebe pravidelného pohybu....

Projekt „Chodník odvahy“

Cieľom participatívneho projektu financovaného z rozpočtu mesta Poltár bolo uspokojiť potreby detí, ktoré majú strach pri prekonávaní bariér  a prekážok. Prostredníctvom lanovej balančnej zostavy, ktorú zakúpime z financií získaných v...

Projekt „Čítame pre radosť 2“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Čítame pre radosť 2“. Účelom výzvy bolo posilnenie pozitívneho vzťahu ku...

Ďakujeme

Vážení rodičia a priatelia školy, koniec školského roka a začiatok leta je časom na poďakovanie. Naše poďakovanie patrí Vám, rodičom, za dôveru, že ste nám zverili Vaše ratolesti, za spoluprácu...

Dovidenia škôlka milá

Na našej škôlke už zvoní zvonec, že prišli prázdniny a už je koniec. Budilo nás slniečko, čo na nebi svieti a nikto z nás sa nenazdal, že čas medzi hračkami...

Rozlúčka s predškolákmi

Milí rodičia predškolákov, srdečne Vás pozývame na rozlúčku predškolákov spojenú s odovzdávaním osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 27.6.2024 o 10:30 hod. v obradnej sieni MsÚ...

Talentík múz 2024

Dňa 11.6.2024 sa konala každoročne organizovaná súťaž Základnou umeleckou školou v Poltári, v ktorej sa zúčastnili aj talentované deti našej MŠ. Materskú školu reprezentovali veľmi úspešne, keďže sa na súťaž svedomito pripravovali,...