Kategória: Motýliky

Talentík múz 2024

Dňa 11.6.2024 sa konala každoročne organizovaná súťaž Základnou umeleckou školou v Poltári, v ktorej sa zúčastnili aj talentované deti našej MŠ. Materskú školu reprezentovali veľmi úspešne, keďže sa na súťaž svedomito pripravovali,...

ZÁŽITKY TRIEDY MOTÝLIKOV

Blížiace sa letné obdobie nám prinieslo rôzne premenlivé dni, ktoré nám poskytli príležitosť na nové plánované i neplánované zážitky. Deti sa mohli tešiť na vzdelávacie aktivity v interiéri našej triedy i novovybudovanej telocvične,...

Jar a nové zážitky

Uplynulé obdobie sa nieslo v znamení prebúdzania prírody, spoznávania tajomstva rastu a klíčenia rastlín, rozlišovania jarných kvetov, stromov a kríkov. Pestrými aktivitami si v triede deti upevňovali svoje znalosti, ale...