Kontakty

Adresa:

Materská škola,
Sklárska 34
98701 Poltár
Slovenská republika

E-mail:

mssklarska@poltar.sk

Telefónne číslo + kontakt pre odhlasovanie stravy:

047/4223348
Konzultačné hodiny pre verejnosť:

Riaditeľka materskej školy: Každý utorok v čase od 13:00 hod. – do 16:00 hod., alebo po telefonickom, prípadne osobnom dohovore aj v inom čase.
Vedúca školskej jedálne: Každú stredu a štvrtok od 7.00 – do 15.00 hod., alebo po telefonickom dohovore aj v inom čase.