Kategória: Informácie

Zápis do materskej školy

Milé deti, rodičia, pozývame vás na zápis do našej materskej školy. Zápis trvá od 2. mája do konca mája. Najneskôr do 15.6.2018 môžete priniesť prihlášky- po tomto dátume nie je...

Veľkonočné trhy

Milí rodičia, starí rodičia, milí príbuzní a priatelia, srdečne Vás pozývame na Veľkonočné trhy, ktoré budú prebiehať v dňoch 26.-27.3.2018 (pondelok, utorok) v priestoroch šatní jednotlivých tried. Vyzbierané finančné prostriedky...