Pri téme týždňa Načo sú nám kolesá (doprava) sa deti cez týždeň oboznamovali s dopravnými prostriedkami a miestom ich pohybu. Dňa 29. septembra 2016 sme boli na výlete vlakom v...