Šibi ryby …

Šibi, ryby, mastné ryby,
kus koláča od korbáča,
ešte k tomu máličko,
veľkonočné vajíčko.

Mám vajíčko, mám,
komuže ho dám?
Tým veselým šibačom
s veľkonočným korbáčom.

Prípravy na veľkonočné sviatky prebiehali počas tohto týždňa aj v našej triede.