Celoškolské a triedne rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame Vás na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok, to je 26.9.2022, o 16:00 hod. v triede Lienok

Po celoškolskom rodičovskom zdužení sa uskutočnia triedne rodičovské združenia v jednotlivých triedach.

Stretnutie triednych dôverníkov sa uskutoční v riaditeľni MŠ v pondelok 26.9.2022 o 17:30 hod. 

Tešíme sa na Vašu účasť