Čím budem?

Stredná spojená škola v Poltári tak ako každý rok, aj v tomto roku realizovala DOD pre žiakov ZŠ a rodičov. V rámci výchovy a vzdelávania sme sa aj my zúčastnili na tomto podujatí.
Na dvore školy žiaci a učitelia prezentovali rôzne lesné stroje. Po celej škole boli pripravené triedy, v ktorých sa prezentovali jednotlivé študijné odbory. Nás najmladších účastníkov zaujali predovšetkým vystavované hospodárske a lesné zvieratká. Zaujímavé boli aj dekorácie z prírodného materiálu s jesennou tematikou. Zážitky z návštevy DOD vyjadrili deti v kresbách a iných aktivitách.