Projekt „Čítame pre radosť 2“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Čítame pre radosť 2“. Účelom výzvy bolo posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu a budovanie čitateľského sebavedomia u detí a mladších žiakov, pričom hlavným cieľom bolo zriadiť alebo doplniť triedne knižnice.

Cieľom projektu v našej materskej škole bolo doplnenie triednych knižníc v celkovej sume 1000€. V projekte sme boli úspešní, a tak sme získali finančnú podporu 1000€ na nákup detskej literatúry. Knihy sme vyberali tak, aby v deťoch vzbudili záujem o knihy a radosť z čítania. Z nových kníh sa už deti tešia v triedach. Spolu s pani učiteľkami si prečítajú pekné príbehy, dozvedia sa zaujímavé informácie z encyklopédií. Zároveň sa deti naučia ako zaobchádzať s knihou tak, aby mohla urobiť radosť nielen im, ale aj iným deťom.