Čo priniesol december

Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku.
Zlož tú svoju plnú tašku, daj nám z darov svojich trošku.
Či koláčka makového, či koníčka medového,
veď ty, svätý Mikuláš, veľa dobrých darov máš.

Touto piesňou deti vítali vzácnu návštevu v triede Macíkov. Mikuláš, čert i anjel nezabudli na naše deti a i tentokrát prišli s veľkým košom plným sladkých balíčkov.

Decembrové prechádzky mestom boli plné prekvapení a zážitkov z vianočnej výzdoby.