Ďakujeme

Vážení rodičia a priatelia školy,

koniec školského roka a začiatok leta je časom na poďakovanie. Naše poďakovanie patrí Vám, rodičom, za dôveru, že ste nám zverili Vaše ratolesti, za spoluprácu počas celého školského roka a za sponzorské dary, ktorými ste nám počas roka pomáhali.

Bol to rôzny kancelársky materiál, občerstvenie pre deti, autobus na školský výlet, drevené pníky, dosky, stavebný materiál, požičanie záhradnej techniky, tablo pre zamestnancov materskej školy, či umývačka riadu do novej triedy. Srdečne Vám ďakujeme.

Ďalej sa touto cestou chceme poďakovať členom Rady školy, členom Rady rodičov, členom stravovacej komisie, Komunitnému centru, Súkromnému centru poradenstva a prevencie v Poltári, Technickým službám a Mestu Poltár za spoluprácu počas školského roka.

Milé deti, vážení rodičia a priatelia našej školy, všetkým Vám prajeme pekné leto, veľa zážitkov, nových priateľstiev a pevné zdravie, aby sme sa v septembri stretli znova všetci oddýchnutí a plní elánu do získavania nových poznatkov.