Deň Zeme

Deň Zeme je príležitosťou na oslavu našej planéty a životného prostredia. Koná sa každoročne 22. apríla. Upozorňuje ľudí na ničenie životného prostredia a pripomína nám, aby sme sa snažili zachovať našu planétu zdravú a čistú. Preto sme Deň Zeme oslávili spolu s našimi žabkami. Porozprávali sme im, ako funguje triedenie odpadu, kam patria už nepotrebné pokazené nožnice, hračky, prázdne plastové fľaše od vody, papiere, noviny či pohár a podobne.

Deti počas dňa kreslili, vytvorili si svoju planétu Zem.

Zapojili sa do úpravy nášho školského dvora, ale aj blízkeho okolia v meste. Zbierali sme  rôzne nečistoty sáčky, papiere. Neskôr sme si spoločne s využitím pracovného náradia zasadili tuje.  Všetky deti  pracovali ako usilovné včielky.

Cieľom nášho podujatia  bolo rozvíjať environmentálne  povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu a starať sa o ňu, a tak zveľaďovať životné prostredie. Želáme si, aby naše okolie nebolo len  krásne vyčistené v tento deň, ale ostalo čisté po celý rok.