Dovidenia škôlka milá

Na našej škôlke už zvoní zvonec,

že prišli prázdniny a už je koniec.

Budilo nás slniečko, čo na nebi svieti

a nikto z nás sa nenazdal,

že čas medzi hračkami tak rýchlo uletí.

Farebné dni plné dúhy schovali sa v poli,

a už prišiel nový čas vychystať sa do školy.

Vo štvrtok 27.06.2024 sa škôlkou ozývali veselé pesničky, básničky a v tichu padali malé slzičky. Slzičky pani učiteliek, s ktorými sa lúčili ich predškoláci.
Predškoláci svoj veľký deň začali putovaním po triedach, kde sa rozlúčili s mladšími kamarátmi. Pesničkou “Predškolák” a ružičkou na rozlúčku sa poďakovali pani riaditeľke, pani učiteľkám, pani upratovačkám i kuchárkam. Odbitím 10:00 hodiny sme sa presunuli na MsÚ, kde po zložení sľubu budúcich prvákov neostalo asi ani jedno oko rodičov a pani učiteliek suché. Všetci si uvedomili, že nastala tá chvíľa lúčenia, tá chvíľa, kedy sa končí bezstarostné obdobie hier a začína sa nová etapa v živote našim ratolestí.

Milí predškoláci, už pomaly prváci, do ďalších životných etáp vám prajeme veľa zdravia, šťastia, úspechov a vytrvalosti a zostaňte takí akí ste…priateľskí, úprimní, nebojácni a stále usmiati.