Hrušovský keľavník- školský výlet

Posledné týždne školského roka prinášajú príjemné aktivity, jednou z nich sú školské výlety.Na ten náš sme sa vybrali dňa 21.06.2024. V obci Hrušov nás už čakala teta sprievodkyňa, ktorá deťom porozprávala legendu o zbojníkovi Šiša Pištu,ktorého páni uväznili, pretože ukradol grófke prsteň. Ak sme ho chceli zachrániť museli sme splniť rôzne úlohy, pozbierať svedectvá o jeho nevine. Deti spoznávali tradičnú kultúru, folklór, vyskúšali si rôzne remeslá, ochutnali hrušovské lepníky, zahrali sa ľudové hry. V hovorovej reči obyvateľov Hontu „keľavňí“ znamená usilovný, šikovný, pracovitý. Také boli aj deti, všetky úlohy splnili, zbojníka Šiša Pištu zachránili.

Výlet spestril deťom každodenný pobyt v MŠ. Užili sme si deň, na ktorý budeme dlho spomínať. So sebou sme si odniesli kopec zážitkov, nových skúseností.
Bol to krásne strávený deň.

Sme veľmi vďační za tento výlet pani Lucii Skýpalovej, ktorá ho pre nás zorganizovala. Za pohodlnú, bezpečnú, bezplatnú dopravu na výlet ďakujeme pánovi Jánovi Koldovi.