Jar a Veľká noc v najmenšej triede

Do triedy Včielok tiež prisla jar. Deti ju vnímali aj prostredníctvom rôznych výtvarných aktivít, sadenia žeruchy a prípravou na Veľkú noc prípravou veľkonočných kraslíc.