Macíky a ich deň Zeme

Dňa 22. apríla si pripomíname Deň Zeme. Hymnu Dňa Zeme napísal v roku 2013 indický básnik Abhay Kumar a odvtedy bola zaznamenaná vo všetkých úradných jazykoch OSN (https://www.youtube.com/watch?v=kQz8jxJLNOA)

My maličkí sme mali skôr aktivity v triede a potom na školskom dvore. Pripravili sme si zem v záhradke a vysadili kvietky. Deti sa prvýkrát učili narábať s motykami, hrabľami a vytvárali si návyky ku práci. Pre zlepšenie kvality ovzdušia sme vysadili i tuju, ktorú budeme pozorovať, ako nám v materskej škole rastie. Aj keď počasie bolo aprílové, my sme sa tešili a oslavovali tento deň.