Máj, Máj, Máj zelený

Máj bol pôvodne mladý stromček, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom, symbol na jar sa obnovujúcej prírody.
Neskôr pôvodný význam májov upadol do zabudnutia, ale zvyk stavať máje existuje v mnohých krajiných dodnes. Na Slovensku máje stavajú mládenci pred 1. májom pred tie domy, kde je vydaja súca dievčina.

Zvyk stavania Májov sme si pripomenuli aj my v našej MŠ v piatok 28.apríla. Za spoločného spevu piesne „Máj, Máj, Máj zelený“ chlapci Máj priniesli, dievčatá ho ozdobili farebnými stuhami a spoločne sme ho osadili.

Týmto spôsobom sa snažíme zvyky a tradície deťom v MŠ približovať, aby neupadli do zabudnutia. Snažíme sa, aby bolo medzi nami kultúrne dedičstvo navždy prítomné a aby sa z generácie na generáciu odovzdávalo.