Medzinárodný deň mlieka v našej materskej škole

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom aktivít pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka v našej materskej škole bolo poukázať a vyzdvihnúť mimoriadne výživné hodnoty mlieka a mliečnych výrobkov a inšpirovať deti k tomu, aby mlieko zaradili do každodenného života.