Mikuláš v našej materskej škole

Aj tento rok do našej materskej školy zavítal Mikuláš a priviedol so sebou aj pomocníka, anjela. Nezabudol na žiadnu triedu. Tešili sa všetky naše deti. Posúďte.