Mladosť má krásnu tvár, staroba má krásnu dušu

Človek je krásny nielen vtedy,
keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti,
čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,
keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy,
keď ho ľudia majú radi. 

Október je mesiac úcty k starším. A tak ako každý rok, ani tento sme nezabudli na tých, ktorí nás najviac potrebujú.
Babky, dedkovia, ktorí svoj život prežívajú v domove sociálnych služieb v Poltári a v Slanej Lehote. Deti z našej materskej školy im spríjemnili dopoludnie básňami, piesňami a tančekom.