Múdra sova

V stredu 19. apríla bolo na školskom dvore rušno. Prostredníctvom interaktívneho zážitku sme u detí rozvíjali vzťah k prírode, deti sa učili načúvať a rozpoznávať zvuky lesa, rozpoznávať stopy zvierat pomocou obrázkov a prostredníctvom hmatu spoznávali kožušinu, parohy a perie rôznych lesných živočíchov.
Najviac sa deti dozvedeli o živote lesných sov, ktoré si mohli pohladiť, či dokonca posadiť na ruku.