Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3

Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 je zameraný na financovanie podporných profesií v školstve. Je financovaný z nového Programu Slovensko, teda zo zdrojov Európskej únie. Národný projekt má za cieľ pomôcť udržať pozície školských podporných tímov, pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov.
Hlavnými cieľmi národného projektu sú:
– prostredníctvom pôsobenia pomáhajúcich profesií podporiť zabezpečenie rovností príležitostí vo vzdelávaní;
– prostredníctvom pôsobenia pozície školského digitálneho koordinátora podporiť digitálnu transformáciu vzdelávania.
V rámci daného národného projektu sme získali 1 pomocného vychovávateľa na obdobie jedného školského roka s možnosťou predĺženia o ďalší školský rok.
NARODNÝ PROJEKT-POP-3.pdf (21 stiahnutí)