Návšteva Včelieho raja

Keď zahynie posledná včela, ľudstvu zostanú štyri roky existencie – známy výrok Alberta Einsteina poukazuje na dôležitosť opeľovačov v našej krajine. Rovnako má na to upozorniť aj Svetový deň včiel.
Svetový deň včiel sa oslavuje 20. mája.
Tento dátum súvisí s výročím narodenia významného slovinského priekopníka včelárstva Antona Janšu.
Včiel a včelstiev na svete značne ubúda, príčinou sú najmä aktivity človeka. Nedostatkom kultúrne chovaných včelstiev trpia hlavne krajiny Európy.
Dňa 22.05.2023 navštívili deti z triedy včielok Kokavu – Liešnicu –
VČELÍ RAJ – Včelársky kurz pre začiatočníkov
Téma: Ekologické a prírode blízke včelárenie
Deti prežili deň plný zážitkov, cestovanie vlakom, pešiu túru a ich vedomosti boli obohatené o veľa nových poznatkov o včielkach, ktoré si vzali do loga svojej triedy.