Od septembra v škôlke – ako na to

Vážení rodičia,
pre tých z Vás, ktorí v septembri povedú svoje dieťatko po prvý raz do škôlky, ponúkame niekoľko tipov, ako ho na túto významnú udalosť v jeho živote pripraviť.

Dieťa pri nástupe do materskej školy má zvládať:
– na základnej úrovni hygienické návyky (dieťa má vedieť oznámiť, že potrebuje použiť WC),
– základné pohyby ako sú chôdza, chôdza po schodoch, chôdza cez prekážky, pomalý beh,
– snaha samostatne sa obliekať, snaha samostatne jesť lyžicou a piť, aby bolo možné s pomocou učiteľky dokončiť stravovací proces.

Viac postrehov nájdete :
Adaptacia dietaťa v MŠ.docx (20 stiahnutí)
Praktické rady pre rodičov pred nástupom dieťata do MŠ.docx (70 stiahnutí)

Materská škola je v prevádzke od 06,30 hod. do 16,00 hod., pričom v čase od 15,30 hod. do 16,00 hod. je v prevádzke jedna zberná trieda (trieda Motýliky – vpravo dole).
Deti je potrebné priviesť do materskej školy do 08,00 hod.

Pri nástupe do materskej školy Vaše dieťatko potrebuje:
– plastový pohárik na pitný režim,
– hrebeň,
– pyžamo,
– kópiu preukazu poistenca,
– papučky /nie crocs, sandálky, balerínky…/,
– náhradné oblečenie /viac kusov- do skrinky/,
– pršiplášť /nie dáždnik/ – do skrinky.
Prosíme rodičov, aby všetky veci pre deti označili jeho menom.

Deti vo veku od 5-6 rokov potrebujú aj :
– úbor /tričko, krátke nohavice, ponožky/,
– zubnú kefku, pastu, pohár.

V prvý deň pobytu Vášho dieťaťa v MŠ, to je 4.9.2023, uhrádzate :
– poplatky za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné) – za mesiac september (15,- eur).
Poplatky môžete uhradiť aj vopred bezhotovostne na č. účtu: IBAN: SK 40 0200 0000 0000 2212 7352. Do poznámky uveďte : MŠ Sklárska, meno a priezvisko dieťaťa a mesiac, za ktorý uhrádzate poplatky.
Poplatky za pobyt dieťaťa v MŠ, tzv. školné, sa uhrádza v hotovosti do 10. v mesiaci alebo bezhotovostne do 20. v mesiaci a vždy mesiac vopred.
V prípade, že poberáte dávku v hmotnej núdzi, školné poplatky neplatíte. Je však potrebné vyplniť žiadosť na stránke MŠ [Sťahovanie sa nenašlo],odovzdať ju v MŠ a do 10.dňa v každom mesiaci priniesť potvrdenie z ÚPSVaR o tom, že poberáte danú dávku. V prípade, že požadované potvrdenie nepredložíte, školné poplatky za pobyt dieťaťa v MŠ hradíte v plnej výške.
– poplatky za stravu – 1. deň nástupu sa uhrádza poplatok za stravu za mesiac september 2023 a do 30.9.2023 je potrebné vyplatiť aj mesiac október 2023. V deň, kedy dieťa poberá stravu, musí mať uhradené poplatky. Tiež je možnosť uhradiť stravu na č. účtu: SK46 0200 0000 0016 4095 0156, v poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa, MŠ SKLÁRSKA, a mesiac, za ktorý uhrádzate daný poplatok. Viac informácii k stravovaniu nájdete na Informácie k stravovaniu

V prípade potreby nás môžete kontaktovať: 047/422 33 48, email: mssklarska@gmail.com