Ovocie a zeleninka v záhrade

Deti z triedy Včielky sa oboznamovali z plodmi jesene, ktoré pani Jeseň podarovala a ktoré aktuálne nájdeme na poliach a v záhradách. Rozlišovali ovocie a zeleninu, dokázali ich správne pomenovať a tiež ich vedeli identifikovať podľa farieb, tvaru, chuti a vône. Deťom sa páčili aktivity, pri ktorých strihali, lepili a kreslili, pričom si zdokonaľovali grafomotorické zručnosti a jemnú motoriku.