PRÍLEŽITOSŤ PRE TALENTY

V utorok 11.06.2024 usporiadala ZUŠ v Poltári už 19.ročník prehliadky mladých talentov pod názvom TALENTÍK MÚZ 2024 pre deti z okresu Poltár. Aby umenie nezostalo za bránami školy prezentovali sa deti z našej MŠ na súťaži. Súťažilo sa : vo výtvarnej múze, v hudobnej múze,v literárno-dramatickej múze. 

Naša trieda mala zastúpenie vo všetkých múzach. Štetcom a pastelkami vytvorili pekné práce, zaspievali s odvahou a radosťou sólové vystúpenia, predvádzali talent svojho jazýčka v recitácii. Pri spoločnom príjemnom dopoludní sa deti učili vystupovať pred odbornou porotou, kamarátmi, odmeniť toho druhého potleskom. Na záver si spoločne zaspievali s peknou motiváciou v doprovode p. uč. Márii Sihelskej.
Chceli by sme pochváliť všetky deti za ich výnimočné vystúpenia, srdečne blahoželáme k umiestneniu a ďakujeme za reprezentáciu školy.