Projekt „Chodník odvahy“

Cieľom participatívneho projektu financovaného z rozpočtu mesta Poltár bolo uspokojiť potreby detí, ktoré majú strach pri prekonávaní bariér  a prekážok. Prostredníctvom lanovej balančnej zostavy, ktorú zakúpime z financií získaných v rámci tohto projektu, získajú deti odvahu, budú si rozvíjať pohybové zručnosti, zdatnosť  a silu, nadobudnú schopnosť riešiť motorické činnosti v inom, menej obvyklom prostredí a  zároveň ich stimulujú k podaniu  čo najlepšieho výkonu. Jednotlivé prvky zostavy umožnia deťom rozvíjať si kondičné a koordinačné schopnosti a tiež priestorovú orientáciu.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Mestskému zastupiteľstvu v Poltári, ktoré nám projekt „Chodník odvahy“ schválilo vo výške 2 434,73 €.