Projekt „Čítame pre radosť“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Čítame pre radosť“. Účelom výzvy bolo posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu a budovanie čitateľského sebavedomia u detí a mladších žiakov, pričom hlavným cieľom bolo zriadiť alebo doplniť triedne knižnice.
Do tohto projektu sme sa zapojili v októbri 2023, neboli sme však úspešní.