Projekt „Nájdi sa v športe“

Cieľom projektu „Nájdi sa v športe“ bolo podporiť všestranný rozvoj detí predškolského veku formou pohybových a športových hier, rozvíjať u nich pozitívny vzťah k cvičeniu a k potrebe pravidelného pohybu.

V rámci toho projektu, ktorý vyhlásila nadácia Allianz, sme žiadali finančné prostriedky vo výške 2 531,60 € na nákup náradia a náčinia pre deti, rôzne druhy lôpt, žinenky, tatami a lanovú pyramídu. V tomto projekte sme úspešní neboli.