Rozlúčka s predškolákmi

Milí rodičia predškolákov,

srdečne Vás pozývame na rozlúčku predškolákov spojenú s odovzdávaním osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 27.6.2024 o 10:30 hod. v obradnej sieni MsÚ v Poltári.

Srdečne ste vítaní, tešíme sa na Vás.