Rozlúčková slávnosť predškolákov

Čas neúprosne letí vpred, nikto ho nezastaví. A tak sa i našim predškolákom skončili 3 roky pobytu v MŠ. Nastal čas rozlúčky s p. učiteľkami, triedou, hračkami. Sviatočným dňom našich predškolákov bol štvrtok 6. 6. 2024,kedy sa uskutočnila slávnosť : ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI.

Úvodné slovo patrilo pani Mgr. Kataríne Koldovej, ktorá sa prihovorila p. učiteľkám, predškolákom, ich rodičom, starým rodičom.Poďakovala p. učiteľkám za prácu, odovzdávanie vedomostí, lásku, pohladenie.Ako prejav vďaky boli p. učiteľkám odovzdané kvety a darčeky. V programe, ktorý nasledoval, budúci prváci zaspievali, zarecitovali, zložili prísahu.
Nasledovala zábava a pohostenie, na ktorom nechýbali slané a sladké dobroty.Od p. učiteliek predškoláci dostali na pamiatku darčeky – vankúšik sovičku.
Veľké poďakovanie patrí p. Lucii Skýpalovej, ale aj všetkým rodičom, ktorí jej pomáhali pri prípravách a organizácii slávnosti, všetkým ktorí prispeli slanými a sladkými dobrotami.

Ťažké bývajú chvíle lúčenia s tými, s ktorými sme trávili dlhý čas v MŠ. Našim predškolákom prajeme aby boli v škole naďalej takí šikovní a robili všetkým okolo seba radosť.