Slniečko sa zobudilo

Slniečko sa zobudilo,
popreťahovalo kosti,
cez mrak hlávku vystrčilo,
zasmialo sa od radosti.

Vyleteli včielky vrtké,
motýle zas šantia v tráve,
lienka ponáhľa sa kdesi,
mravce slamku našli práve.

V znamení piesne o slniečku sa deti  tento mesiac oboznamovali s krásami jari aj prvými jarnými kvetmi. Už na začiatku krásneho obdobia s vykuknutím prvých snežienok si deti upevňovali ich názvy. Oboznámili sa s jarnými kvetmi, rastlinami, ale aj tradíciami.

Pred začiatkom Veľkej noci deti maľovali vajíčka, recitovali  veľkonočné vinše,riekanky. V triede sme si ukázali aké tradície a zvyklosti predchádzajú najväčším sviatkom jari. Po nej deti hovorili o svojich zážitkoch, oblievačkách a šibačkách, z ktorých si priniesli veselé zážitky.

Počas „vesmírneho dobrodružstva“ sme si najmä prostredníctvom pohybových hier vysvetľovali čo je to vesmír. Deti spoznali názvy planét a iných vesmírnych telies. Zhovárali sme sa o rozdieloch počas dňa a noci.

Počas teplých dní sme zašli na dlhšie vychádzky, kde sme pozorovali okolie potôčika a prostredie pod horou. Počúvali sme tam šum lesa a jeho zvuky. Deti sa oboznámili s rôznymi geografickými pojmami, pomenúvali lesné zvieratá a určovali názvy stromov. S lesnými zvieratkami sa deti mohli priamo oboznámiť počas výkladu lesníkov, kde mali možnosť vidieť  jelenie zhody, živého zajačika a pohladkať sovu lesnú. Prostredníctvom kníh ktoré si deti priniesli spoznávali zaujímavosti lesa, čítali sme z nich a tak ich viedli k správnej manipulácii  s knihou.

V závere mesiaca  sme deti viedli ku ochrane životného prostredia, spoznávaniu  rôzneho  druhu  odpadového materiálu a jeho správneho triedenia, rozlíšenia v rámci separácie. Deti mali možnosť vidieť čo našej Zemi prospieva a škodí.

Krásne výtvarné práce, naučené básne či piesne svedčia o šikovnosti, ktorú detičky preukazujú. Usmiate tváričky zasa o ich spokojnosti.