SPPravmeTo „Spolu to dáme“

Dňa 15.10.2023 sme sa zapojili do grantového projektu SPP „SPPravmeTo“. Jeho cieľom je podporiť rozširovanie vzdelávacích aktivít a skvalitniť vzdelávací proces. Zámerom programu je povzbudiť a motivovať ľudí k aktívnemu záujmu o prostredie, v ktorom žijú, rozvíjať ich sociálne zručnosti a podporiť vzájomné vzťahy.
Grantový program SPPravmeTo je pre nás príležitosťou získať finančnú podporu na vybudovanie priestoru na lezenie, ktorý by bol vhodný pre všetky deti a začleniť tak všetky deti bez rozdielu do školskej rodiny. U detí sme chceli podporovať všestranný rozvoj najprirodzenejším spôsobom – lezením. Momentálne čakáme na vyhodnotenie projektu.