Talentík múz 2024

Dňa 11.6.2024 sa konala každoročne organizovaná súťaž Základnou umeleckou školou v Poltári, v ktorej sa zúčastnili aj talentované deti našej MŠ. Materskú školu reprezentovali veľmi úspešne, keďže sa na súťaž svedomito pripravovali, za čo patrí vďaka pani učiteľkám i rodičom. Najväčšia vďaka patrí samozrejme deťom, ktoré sa odvážili vystúpiť a ukázať svoj talent. Do ďalších rokov im želáme mnoho úspechov.

Umiestnili sa vo všetkých kategóriách nasledovne:

Hudobná múza:
Zlaté pásmo:               Eliška Malčeková, Lujza Ondrejovičová
Strieborné pásmo:      Marína Holasová, Natália Gasperová, Kiara Mária Koldová, Barbora Suchá

Cena za objavenú skladbu: Natália Gasperová

Literárno- dramatická múza:
Strieborné pásmo:      Filip Škrabák

Tanečná múza:
Zlaté pásmo:               „Show dance“ – Daniel Abelovský, Adam Trčan, Oliver Ďalog, Nina Gaberová, Emma Výberčiová, Sofia Longajová

Výtvarná múza:

Zlaté pásmo:               Matej Leicher, Zara Schȍnová, Eliška Malčeková, Nina Gaberová
Strieborné pásmo:      Emma Budiačová, Barbora Suchá, Sofia Longajová
Bronzové pásmo:       Martina Holas, Šimon Laššák, Filip Škrabák, Karolína Vojteková

Pablo Picasso raz povedal: „Každé dieťa je umelec. Problém je zostať umelcom aj keď vyrastie.“

Preto deti podporujeme, motivujeme a rozvíjajme ich potenciál, aby svoj talent a tvorivosť zužitkovali i v dospelosti.