Talentík Múz ZUŠ

Naše deti z triedy Veveričiek sa zúčastnili súťaže Talentík múz organizovanej Základnou umeleckou školou. Deti si odniesli ceny zo všetkých múz – tanečnej, speváckej, výtvarnej a literárno-dramatickej. Ohodnotení boli diplomom a vecnými cenami, z ktorých sa veľmi tešili.