Téma „Les“

Počas týždňa venovanému téme „Lesa“ deti z triedy Včielok usilovne zbierali nové poznatky aj v rôznych aktivitách v súlade s témou týždňa.