Úspešný Talentík múz 2018

Naše deti z sa zúčastnili súťaže Talentík múz organizovanou Základnou umeleckou školou. Deti sa umiestnili v nasledovných múzach takto:

V hudobnej múze sa umiestnili nasledovne:

Zlaté pásmo: Škrabák Šimonko, Malčeková Karolínka, Podhorcová Alžbetka, Kubaliaková Zuzka

Strieborné pásmo: Parobeková Natálka, Gasperová Alexandra, Skýpalová Zarka, Matúšková Sofia

Bronzové pásmo: Škodová Hanka, Hanesová Viktória, Poliaková Stelka

Literárno- dramatická múza:

Zlaté pásmo: Kurčíková Lilianka, Čóriová Deniska,

Strieborné pásmo: Cieniková Mirka, Novák Max, Berkyová Ninka, Melicherová Margarétka

Tanečná múza:

Zlaté pásmo: Kindernajová Sarah, Gasperová Alexandra, Gombalová Lenka, Hanesová Viktória

Bronzové pásmo: Sabova Sofia, Berkyová Ninka, Lehocká Silvia, Podhorcová Alžbetka, Šuľajová Mária, Horanská Michaela, Sabuchová Simonka, Kubaliaková Zuzka, Račáková Nelka, Barnová Sophia

Výtvarná múza:

Zlaté pásmo: Malčeková Karolínka, Skýpalová Zarka, Hanes Martinko, Šulajová Mária, Podhorcová Alžbetka, Sabuchová Simonka,

Strieborné pásmo: Hanesová Viktória, Poliaková Stelka, Kurčíková Lilianka, Novák Max, Herbačeková Emma, Sýkora Dávidko

Bronzové: Parobeková Natálka, Váradi Tiborko

Všetci súťažiaci boli odmenení diplomom, malým darčekom a sladkosťou. Z ich úspešnej reprezentácie našej MŠ máme veľkú radosť, úprimne sa tešíme a držíme im palce do ďalších súťaží.