ZÁŽITKY TRIEDY MOTÝLIKOV

Blížiace sa letné obdobie nám prinieslo rôzne premenlivé dni, ktoré nám poskytli príležitosť na nové plánované i neplánované zážitky.

Deti sa mohli tešiť na vzdelávacie aktivity v interiéri našej triedy i novovybudovanej telocvične, v ktorej sa venovali rôznym športovým, loptovým i pohybovým hrám. Športové dopoludnie si užili aj za slnečného počasia na školskom dvore. V triede sa oboznamovali s náplňou práce rôznych povolaní. Navštívili i policajnú stanicu, kde vnímali význam daného povolania a oboznámili sa s profesiou, čo sa deťom veľmi páčilo.

Spoznávali naše Slovensko, jeho znak, symbol, hymnu, poznávali krásy našej krajiny, ktoré sa učili rozlišovať a pomenovať. Venovali sa tiež domácim zvieratkám, ich mláďatkám, zvieratá spoznávali podľa zvuku a pomenovali ich. V rámci danej témy sme sa vybrali aj na domáce hospodárstvo, kde mohli vidieť rôzne domáce zvieratá, vnímali atmosféru života zvierat, ich zvuky, povrch tela. Deti mali z pozorovania zvieratiek veľkú radosť za čo patrí vďaka p. Válkovcovej, ktorá deťom umožnila zažiť takýto zážitok u svojich starých rodičov.

Deti spoznávali aj rôzne iné živočíchy – hmyz, vodné živočíchy, ale i exotické zvieratá. Deti sa učili zaradiť živočíchy do správnych kategórií a prostredníctvom výtvarných, vzdelávacích i pohybových aktivít ho čo najlepšie spoznať, pomenovať a rozlišovať. Život včielok deti spoznávali na návšteve ZŠ Slobody, kde mohli vidieť úle, oboznámiť sa s ich účelom a nazrieť do nich a teda aj do života včiel. Upevnili si tým svoje vedomosti a prehĺbili poznatky o dôležitosti tohto drobného hmyzu. Vo včelárskych oblekoch sa z nich na okamih stali malí včelári. Tiež si pochutnali na medíku zo školskej včelnice.

Venovali sa príprave na vystúpenie dňa rodiny, kde predviedli krásne vystúpenie, vytvárali darčeky pre maminky, ockov a upevňovali svoju výtvarnú zručnosť počas celého obdobia, prostredníctvom čoho ukázali svoje ďalšie nadanie. Niektorí uspeli aj v súťaži Talentíka múz, za čo im patrí uznanie a gratulácia. Zo súťaže si odniesli pozitívne dojmy, motiváciu do ďalšieho obdobia, i drobné vecné ceny a najmä diplom potvrdzujúci ich snahu a talent.

V tomto školskom roku sa deti zlepšili v mnohých oblastiach, trošku nám vyrástli a pomaly, ale isto sa z nich stávajú čoraz šikovnejšie osobnosti našej Materskej školy.