Zdravé oči už v škôlke

Tak, ako po iné roky, aj tento rok sme sa zapojili do programu „Zdravé oči už v škôlke“. Jedná sa už o 7.ročník tohto úspešného programu, v rámci ktorého sa v materských školách po celom Slovensku kontrolujú zrakové parametre u detí vo veku od 3 do 6 rokov. Tento program pomáha včas odhaliť existujúce či začínajúce sa očné poruchy detí. Rodičia často nedokážu u svojich detí rozpoznať začínajúce sa zrakové problémy, nevedia o tom, že majú predispozície na rozvoj rôznych porúch zraku, ktoré časom môžu ich život výrazne negatívne ovplyvniť. Pritom práve včasné diagnostikovanie týchto porúch je pre ich korekciu či úplné vyliečenie kľúčové.
Deti z našej materskej školy absolvujú meranie zraku dňa 15.mája 2024 od 8:00 hod.
Viac o tomto programe sa môžete dočítať na internetovej stránke : Zdravé oči už v škôlke