Projekt TESCO

Dňa 14.11.2021 sme sa zapojili do 10.edície projektu TESCO „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Naša materská škola postúpila do druhého kola, v ktorom rozhodujú zákazníci v predajniach TESCO. Každý zákazník, ktorý od 17. januára...

Nástup detí do MŠ od 10.1.2022

Vážení rodičia, oznamuje Vám, že od pondelka 10.01.2022 bude prevádzka MŠ vo všetkých  triedach. Naďalej platí režim OP .Osoby, ktoré nespĺňajú OP, sa zdržiavajú v priestoroch materskej školy max.10 min. Zároveň...

Projekt “Múdre hranie 2”

V mesiaci december 2021 sme úspešne ukončili projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) Múdre hranie 2.  Ministerstvo sa rozhodlo z ušetrených finančných prostriedkov podporiť časť...

Vianočné prázdniny 2021/2022

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že počas vianočných prázdnin, to je od 23.12.2021 do 09.01.2022 bude materská škola ZATVORENÁ.  Nástup detí do materskej školy bude dňa 10.01.2022 (v pondelok). Prajeme Vám príjemné...

Advent – čarovný čas čakania

Obdobie adventu je časom tajomna, očakávania, pokoja a predovšetkým radosti súvisiacej s príchodom najkrajších sviatkov v roku – Vianoc. Tento predvianočný čas je aj v našej škôlke vyplnený rôznymi aktivitami....